Maria Westermann Smith

Om mig
Om

Baggrund

Maria Westermann Smith, uddannet psykolog ved Aalborg Universitet & Autoriseret af Psykolognævnet

 

Som psykolog er jeg erfaren i at behandle de fleste almene psykologiske problemstillinger, men jeg er især specialiseret indenfor behandling af angstlidelser (generaliseret angst, social angst og helbredsangst), samt stress og depression.

Gennem en årrække har jeg arbejdet som erhvervspsykolog i København, hvor min primære opgave bestod i at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg varetog individuelle behandlingsforløb med voksne som var udfordret af angstlidelser, stress og depression. Jeg har omfattende erfaring med udredning og behandling af målgruppen og har også varetaget psykoedukation, hvilket betyder at undervise og videreformidle viden omkring psykisk lidelse.

I de seneste år har jeg som PPR-psykolog arbejdet med børn og unge i mistrivsel bl.a. i samarbejde med psykiatrien. Jeg har gennem dette oparbejdet en solid erfaring med psykologisk udredning, børnesamtaler og forældresamarbejde. Jeg er nysgerrig på, at finde årsagerne til hvorfor børn og unge kommer i mistrivsel, og vigtigst af alt, hvad der skal til for at de igen bliver glade og kommer i trivsel. Min erfaring med børn omhandler særligt angst, skolevægring, ADHD og autisme.

Jeg har også gennem en længere periode arbejdet som frivillig hos ’’Den Sociale Skadestue’’, som er et rådgivningstilbud til borgere i Aalborg og omegn, som har akut brug for rådgivning.

Privat bor jeg sammen med min mand og vores tre friske drenge.

Jeg tilbyder
Om

Metode og tilgang

Jeg varetager primært metakognitive forløb i klinikken. Jeg tilbyder behandlingsforløb til børn med forældresamtaler og behandlingsforløb til unge og voksne. Jeg tilbyder også sparringsforløb til forældre, som er udfordrede i forældrerollen eller ønsker sparring i forhold til deres børns trivsel, herunder samarbejde med skole og diagnoseforståelse.

Jeg arbejder ud fra en ressourceorienteret tilgang, hvilket vil sige, at jeg altid møder dig med øje for, hvad du kan og hvad du drømmer om. Jeg hjælper dig med at finde dine personlige mål og støtter dig hele vejen på din rejse hertil. 

Uanset hvilke problemstillinger du tager op i terapirummet, vil jeg altid møde dig med respekt og anerkendelse. Og med beundring fordi du har taget mod til dig og nu er i gang med at få forbedret nogle aspekter i dit liv.

Som kvalitetssikring af mit arbejde modtager jeg fast supervision og deltager løbende i diverse kurser og efteruddannelser. I øjeblikket er jeg igang med at færdiggøre den 2- årige specialist uddannelse i Metakognitiv terapi hos Adrian Wells ved universitetet i Manchester. Det er altid vigtigt for mig at gøre mit bedste for, at du oplever en resultatrig behandling.

Dit forløb hos psykologhuset Paradoks: 

I et terapiforløb hos os vil vi arbejde med en problemliste og en målsætning. Det er vigtigt for os, at du opnår effektive og holdbare resultater. Derfor vil vi løbende evaluere på proces og fremskridt. Vi vil lave øvelser sammen i sessionen og du vil også få konkrete øvelser med hjem, som er tilpasset dig og din situation. Målet er at vi skal have udskiftet din værktøjskasse. Vi skal sammen træne nye og mere hensigtsmæssige strategier, som kan komme ned i værktøjskassen, og som du fremover kan bruge på din egen færd.  

Vi glæder os til at hjælpe dig af med dine begrænsninger og frem mod dine mål. 

Velkommen til!


De bedste hilsner 
Psykologhuset Paradoks

Scroll to Top

Uforpligtende samtale

Har du brug for sparring eller tidsbestilling er du velkommen til at give mig et kald.