Maria Westermann Smith

Om mig
Om

Baggrund

Maria Westermann Smith, uddannet psykolog ved Aalborg Universitet & Autoriseret af Psykolognævnet

 Som psykolog er jeg erfaren i at behandle de fleste almene psykologiske problemstillinger, men jeg er især specialiseret indenfor behandling af angst, stress og depression.

Gennem en årrække har jeg arbejdet som psykolog i et erhvervspsykologisk hus i København, hvor min primære opgave bestod i at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg varetog individuelle behandlingsforløb med voksne som var udfordret af angstlidelser, stress og depression. Jeg har omfattende erfaring med udredning og behandling af målgruppen og har også varetaget psykoedukation, hvilket betyder at undervise og videreformidle viden omkring psykisk lidelse.

I de seneste år har jeg som PPR-psykolog arbejdet med børn og unge i mistrivsel bl.a. i samarbejde med psykiatrien. Jeg har gennem dette oparbejdet en stor viden og erfaring omkring psykologisk udredning samt hvilke faktorer der kan bringe børn og unge i mistrivsel, herunder f.eks. angst, skolevægring, ADHD, autisme, og vigtigst af alt, hvad der skal til for at barnet igen bliver glad og kommer i trivsel.

Jeg har også gennem en længere periode arbejdet som frivillig hos ’’Den Sociale Skadestue’’, som er et rådgivningstilbud til borgere i Aalborg og omegn, som har akut brug for rådgivning.

Privat bor jeg sammen med min mand og vores tre friske drenge.

Jeg tilbyder
Om

Metode og tilgang

Jeg varetager både metakognitive forløb og forløb med kognitiv adfærdsterapi. Jeg tilbyder behandlingsforløb til børn med forældresamtaler og behandlingsforløb til unge og voksne. Jeg tilbyder også sparringsforløb til forældre, som er udfordrede i forældrerollen eller ønsker sparring i forhold til deres børns trivsel.

Jeg arbejder ud fra en ressourceorienteret tilgang, hvilket vil sige, at jeg altid møder dig med øje for, hvad du kan og hvad du drømmer om. Jeg hjælper dig med at finde dine personlige mål og støtter dig hele vejen på din rejse hertil. 

Uanset hvilke problemstillinger du tager op i terapirummet, vil jeg altid møde dig med respekt og anerkendelse. Og med beundring fordi du har taget mod til dig og nu er i gang med at få forbedret nogle aspekter i dit liv.

Som kvalitetssikring af mit arbejde modtager jeg fast supervision og deltager løbende i diverse kurser og efteruddannelser. Det er altid vigtigt for mig at gøre mit bedste for, at du oplever en resultatrig behandling.

Dit forløb hos psykologhuset Paradoks: 

I et terapiforløb hos os vil vi arbejde med en problemliste og en målsætning. Det er vigtigt for os, at du opnår effektive og holdbare resultater. Derfor vil vi løbende evaluere på proces og fremskridt. Vi vil lave øvelser sammen i sessionen og du vil også få konkrete øvelser med hjem, som er tilpasset dig og din situation. Målet er at vi skal have udskiftet din værktøjskasse. Vi skal sammen træne nye og mere hensigtsmæssige strategier, som kan komme ned i værktøjskassen, og som du fremover kan bruge på din egen færd.  

Vi glæder os til at hjælpe dig af med dine begrænsninger og frem mod dine mål. 

Velkommen til!


De bedste hilsner 
Psykologhuset Paradoks

Scroll to Top