Privatlivspolitik

GDPR

Dine data bliver opbevaret i overensstemmelse med psykologloven, databeskyttelsesforordningen samt markedsføringsloven. Det er kun de allermest nødvendige oplysninger som fulde navn og kontaktoplysninger som skal bruges. CPR nummer indhentes kun, hvis du ønsker, at jeg indberetter dine sessioner til sygeforsikringen Danmark, så du kan få tilskud. Hvis behandlingen bliver dækket af andre fx forsikringsselskaber eller arbejdsgiver vil det også kræve indhentning af dit CPR nummer. 

Tavshedspligt

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg ikke må tale med andre omkring indholdet i sessionerne. Hvis du ønsker, at jeg deler indholdet af samtalerne med en tredjepart, så skal du give skriftligt samtykke. Den eneste undtagelse fra tavshedspligten er, hvis jeg vurderer, at du er til fare for andre eller dig selv. I så fald har jeg pligt til at bryde tavshedspligten. 

Journalføring:

Som autoriseret psykolog har man ifølge Journalføringsbekendtgørelsen pligt til at føre journal over behandlingen. Journalen bliver opbevaret sikkert og jeg har pligt tilat gemme den i 5 år efter vores sidste samtale, hvorefter den bliver makuleret. Du har som klient rettighed til at få indsigt i mine journalnotater vedrørende dit forløb. 

Cookies

Cookies bruges til trafikmåling på hjemmesiden. De gemmer ingen personlige oplysninger. Din aktivitet på hjemmesiden bliver kun registreret med et nummer i systemet. Formålet med at benytte cookies er, at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Derfor opfordres du til at acceptere de cookies, som hjemmeside anvender, så brugeroplevelsen løbende kan forbedres. 

Du kan altid fravælge cookies under internetindstillinger i din browser ved at vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, som du ønsker at blokere cookies fra.  

 

Scroll to Top

Uforpligtende samtale

Har du brug for sparring eller tidsbestilling er du velkommen til at give mig et kald.