Behandling af OCD

Behandlingsområder
Behandlingsområder

Tvangstanker og tvangshandlinger

Mange mennesker tror, at OCD er noget hvor man konstant vasker hænder eller har et ekstremt behov for rengøring. OCD handler langt fra kun om rengøring og håndvask. OCD kan komme i alle former og temaet/subtypen kan variere løbende. OCD er en angstlidelse som kan være svært invaliderende og pinefuld, for nogle så invaliderende, at de helt undgår ting og isolerer sig i hjemmet. Det anslås at ca. 2-3 % af befolkningen lider af OCD og ofte debuterer lidelsen allerede i barndommen eller teenagealderen.   

OCD består af tvangstanker (obsessioner) og tvangshandlinger (kompulsioner). Tvangstankerne opleves som uønskede tanker, billeder eller impulser. Fællesnævneren for tvangstanker er, at de er påtrængende, ubehagelige eller ulækre/skamfulde. Også efterlader de en følelse af tvivl og angst.

Her kommer tvangshandlingerne ind i billedet. Tvangshandlinger har per definition til formål, at fjerne tanken og derigennem reducere følelsen af angst, tvivl eller skamfuldhed. Desværre er denne følelsesregulering ultrakort, da en ny tvangstanke dukker op, som på ny skal fjernes med en tvangshandling. På den måde ender OCD-ramte ofte med at bruge timevis på cirkulær affektregulering, hvilket vil sige, at hele dagen går med at lave tvangshandlinger for at regulere angsten.

Tvangstanker er almindelige

Det er ganske almindeligt at have tvangstanker. Fra forskningen ved man, at tvangstanker er et udbredt fænomen og det anslås at ca. 80% af befolkningen oplever at have tvangstanker. Vi ved samtidig også, at kun 2-3 % af befolkningen lider af OCD.

Noget af forklaringen ligger i, at det er ikke tvangstankerne, som er problemet. Det er den værdi eller betydning, som den OCD-ramte tillægger tankerne, som er afgørende.

Lad os give dig et eksempel:

En mand kører hjem fra arbejde i sin bil. Han når hoveddøren og pludselig kommer tanken: Fik jeg orienteret mig ordentligt? Hvad nu hvis jeg fik ramt en cyklist som ligger hjælpeløst i grøften? Tanken ledsages af tårnhøj tvivl og angst. Manden laver derfor den tolkning, at når tanken kommer, så må det betyde, at der ER sket. Altså, han nok har ramt nogen. Nu begynder manden, som strategi, kategorisk at gennemgå køreturen mentalt- igen og igen. Angsten og tvivlen vedbliver og til sidst må han køre tilbage for at tjekke langs grøftekanten. Det ender med 3-4 køreture frem og tilbage, da en ny tvangstanke rammer: ’’Fik jeg set ordentligt? Det var jo lidt mørkt’’. Da han endelig kommer ind i huset, tjekker han straks nyheder for at se om der står noget om ulykken. Han søger også på Google et utal af gange. Natten er svær, men han får dog sovet lidt. Næste morgen tager han toget på job, så han slipper for en lignende episode. Om aftenen, da han er kommet hjem, rammer tanken: ’’Åh nej jeg tabte min kaffe på perronen? Hvad nu hvis nogen er gledet og faldet ned foran toget og det er min skyld’’ Også kører møllen igen.

Fastholdende mekanismer i OCD

De fastholdende mekanismer i OCD er vores overbevisninger omkring vores tanker og strategier. Overbevisningerne er afgørende for hvilken behandling vi giver tvangstankerne. Om vi lader dem være (ligesom 80% af befolkningen) eller vi responderer på dem og giver dem intens opmærksomhed (behandler dem som vigtige).

Behandling af OCD

Målet med behandling af OCD er ikke at komme af med tankerne. Målet med behandling af OCD er derimod at lære, hvordan man behandler tankerne som uvigtige. Og derved erfare, at tankerne hverken er farlige eller betydningsfulde. Ved behandling af OCD arbejder vi så at sige med ændre på tankernes betydning. Når vi behandler tanker som uvigtige og samtidig erfarer, at tanken og ubehaget klinger naturligt af, vil der slet ikke være behov for at bruge tvangshandlingerne.

DSC00253

Subtyper/OCD temaer

OCD er en tarvelig lidelse fordi den ofte hopper på temaer som er pinlige, skamfulde eller moralsk forkastelige. Uanset hvilket tema OCD’en har for dig, så fortæller det absolut intet om dig som person. Du er ikke skør eller et dårligt menneske. Du har bare en lidelse hvor hovedingrediensen består af uønskede, væmmelige tanker. Heldigvis er der masser af hjælp at hente til behandling af OCD.

Her kommer nogle eksempler på hvilke temaer som kan blive genstand for OCD’en:

OCD temaer:
OCD temaer:

Skal vi hjælpe dig af med din OCD?

Ubehandlet OCD kan blive kronisk, så derfor er det vigtigt at få hjælp til behandling af OCD. Hos os har vi mange års erfaring med OCD behandling og det er et af vores yndlingsområder at behandle. Du vil være i gode hænder og vi skal nok få hjulpet dig godt videre med et terapiforløb med fokus på behandling af OCD.

Scroll to Top

Uforpligtende samtale

Har du brug for sparring eller tidsbestilling er du velkommen til at give mig et kald.