Marie Melchior

Om mig
Om

Baggrund

Marie Melchior, uddannet psykolog fra Københavns Universitet, Autoriseret af Psykolognævnet & Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Jeg tilbyder kognitiv adfærdsterapi til børn, unge og voksne. Jeg er specialiseret i at behandle diverse angstlidelser (panikangst, socialfobi, generaliseret angst, specifikke fobier), OCD, depression, ADHD, autisme og skolevægring. I mit terapeutiske arbejde inddrager jeg ved behov også metoder fra andre terapeutiske retninger, herunder særligt Metakognitiv terapi. Herudover tilbyder jeg forældrerådgivning og psykoedukation, samt supervision til psykologer på vej mod autorisation.

Jeg har igennem de seneste 7,5 år været ansat i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor jeg har arbejdet med udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-18 år i ambulant og døgnregi. Herudover har jeg varetaget supervision af tværfagligt personale ansat i Børne- og ungdomspsykiatrien samt superviseret psykologkollegaer.

Tidligere har jeg arbejdet som kommunalt ansat psykolog både i forvaltningsregi (terapeutisk behandling af børn, unge og familier samt undersøgelser af børn ifm forældrekompetenceundersøgelser) og som psykolog i en PPR i hovedstadsområdet tilknyttet både daginstitutioner og skoler.

Jeg tilbyder
Om

Metode og tilgang

I mine behandlingsforløb anvender jeg altid evidensbaserede metoder. Jeg benytter hovedsagligt kognitiv adfærdsterapi, men bruger også elementer fra metakognitiv terapi.

Som psykolog vægter jeg, at du/I skal føle jer respektfuldt og omsorgsfuldt mødt i din/jeres session med mig. Jeg bestræber mig på at være nysgerrig og undersøgende i mit arbejde og arbejder altid med sigte på udvikling og udviklingsmuligheder. I mit arbejde med børn, unge og deres familier tilpasser jeg forløbene efter behov. Således arbejder jeg til tider primært med barnet/den unge, andre gange i højere grad med forældrene. Forældre inddrages dog altid i behandlingen af deres børn, idet de er eksperter på deres barn og dermed en værdifuld kilde til viden og forståelse af de udfordringer, som barnet har behov for støtte og hjælp til.

Jeg prioriterer at holde mig ajour med mit felt og løbende udvikle min faglighed via kurser, efteruddannelse og supervision. Jeg er aktuelt i gang med endnu en specialistuddannelse målrettet psykoterapi med børn og unge.

Privat er jeg gift og bor sammen med min mand og vores to børn.

Dit forløb hos psykologhuset Paradoks: 

I et terapiforløb hos os vil vi arbejde med en problemliste og en målsætning. Det er vigtigt for os, at du opnår effektive og holdbare resultater. Derfor vil vi løbende evaluere på proces og fremskridt. Vi vil lave øvelser sammen i sessionen og du vil også få konkrete øvelser med hjem, som er tilpasset dig og din situation. Målet er at vi skal have udskiftet din værktøjskasse. Vi skal sammen træne nye og mere hensigtsmæssige strategier, som kan komme ned i værktøjskassen, og som du fremover kan bruge på din egen færd.  

Vi glæder os til at hjælpe dig af med dine begrænsninger og frem mod dine mål. 

Velkommen til!

De bedste hilsner

Psykologhuset Paradoks

Scroll to Top

Uforpligtende samtale

Har du brug for sparring eller tidsbestilling er du velkommen til at give mig et kald.