Kognitiv adfærdsterapi

Behandlingsmetode
Behandlingsmetode

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) også kaldet kognitiv terapi er en veldokumenteret og evidensbaseret metode, som gennem længere tid har været den mest populære og foretrukne til behandling af mange psykiske lidelser. Fokus er primært på her og nu- problematikken og de symptomer som man aktuelt oplever i hverdagen. I et KAT forløb vil du få en masse viden om hvordan negative tanker og uhensigtsmæssig adfærd er fastholdende for mistrivsel. Du vil blive trænet i og få målrettede redskaber til, at arbejde med at få brudt dit mønster. Målet er at du på sigt bliver din egen bedste terapeut.

DSC00205

Negative automatiske tanker

Mange har måske stiftet bekendtskab med den kognitive diamant, som er en figur som ofte bruges til at illustrere hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og vores adfærd spiller sammen og forstærkes af hinanden indbyrdes.

Man kan lidt forsimplet sige, at man i KAT fokuserer på tankerne og adfærden. I arbejdet med tankerne indgår det, som man i fagsprog kalder for omstrukturering af negative automatiske tanker. I praksis betyder det, at man som klient vil lære at identificere negative tanker og herefter forholde sig mere kritisk eller realistisk til disse.

Vi er ofte bedre til at forholde os sådan når andre beretter om deres negative tanker, men når det gælder os selv, har fornuften det med af fordufte og i stedet blive erstattet med værst tænkelige scenarier.

Behandling

Book en tid

Du kan booke en terapisession online eller kontakte os telefonisk. Find yderligere information om priser og tilskud her. 

Adfærd

Et vigtigt element i terapien er også at arbejde med den uhensigtsmæssige adfærd, som mange gange kan fastholde vores negative tanker eller styrke nogle af de negative grundlæggende antagelser, som vi har om os selv eller andre.

Uhensigtsmæssig adfærd kan f.eks. være undgåelse, sikkerhedsadfærd eller overkompensation med mere.

Undgår vi ting, som vi forestiller os er ubehagelige, bliver vi selvsagt snydt for at opdage, at det faktisk kan være ganske okay eller ikke nær så slemt som vi først antog.

Bruger vi overkompensation som strategi, vil succesen blive tilskrevet overkompensationen og ikke os selv som individer.

Bruger vi en masse sikkerhedsstrategier vil aldrig opdage, at vi sagtens kan mestre udfordringer uden og dermed vil vi være afhængige af strategierne fremadrettet for at lykkes.

Grundlæggende antagelser og leveregler

I KAT arbejder vi også med nuancering af det sted hvor vores negative tanker kommer fra, nemlig vores grundlæggende antagelser eller skemata. De grundlæggende antagelser kan betragtes som en form for grundskabeloner, som vi har fået indarbejdet omkring os selv, andre og verden. Disse skabeloner er skabt gennem vores tidligere erfaringer i livet. Man kan sige at vi qua vores skabeloner vil møde situationer på en forudindtaget måde eller med et bestemt sæt briller på.

Fra de grundlæggende antagelser udspringer det som man kalder for leveregler. En leveregel er en slags strategi som anvendes med henblik på at klare sig bedst muligt ud fra de grundlæggende antagelser.

Gennem konkrete øvelser og hjemmeopgaver arbejder vi i terapien med, at nuancere og ændre de grundlæggende antagelser og uhensigtsmæssige leveregler som spænder ben for dig. Sammen arbejder vi på, at få indarbejdet nogle gode og hensigtsmæssige strategier og få ’’pudset billerne’’ så du fremover kan møde situationer på en mindre forudindtaget måde. At tænke mindre negativt og mere realistisk vil ikke blot give dig lyst og energi til flere ting. Det vil også højne din livskvalitet og være en god investering i dig selv og din trivsel fremadrettet.

Scroll to Top

Uforpligtende samtale

Har du brug for sparring eller tidsbestilling er du velkommen til at give mig et kald.