Metakognitiv Terapi

Behandlingsmetode
Behandlingsmetode

Hvad er metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en relativ ny behandlingsmetode udviklet af Professor Adrian Wells som er tilknyttet universitetet i Manchester. Metoden vinder større og større indpas i verden qua dens gode resultater. Helt grundlæggende er metoden bygget op om, at den menneskelige psyke er selvregulerende. Dette anses for at være forklaringen på, hvorfor vi allesammen kan have negative tanker, men ikke alle udvikler en psykisk lidelse. 

Metoden er evidensbaseret og adskiller sig fra klassisk kognitiv terapi ved, at man ikke beskæftiger sig med indholdet af tankerne. I metakognitiv terapi arbejder man med de overbevisninger vi har om vores tanker. Har vi for eksempel nogle overbevisninger om, at bekymring er ukontrollerbar, og at det er hjælpsomt at bekymre sig, vil disse være styrende for vores videre respons. På den måde havner vi altså ofte i en ond cirkel, fordi vi kommer til at bruge strategier, som vedligeholder eller forstærker vores symptomer. 

Vores strategier bliver dermed kontraproduktive. Det vil billedlig talt svare til at kaste brænde på bålet i forsøget på at slukke det. Derfor er det centralt at opdage, at det ikke nytter at bekymre sig i timevis, og at man faktisk kan lade være. Herved vil sindet få ro til at regulere sig selv.  

DSC09752

Man kan sige at de metakognitive overbevisninger bliver styrende i forhold til responsen på tankerne. Responsen på tankerne eller den adfærd som vi tyr til, når ubehaget rammer kaldes for CAS. CAS står for Cognitive Attentional Syndrome og kan på dansk kaldes for et opmærksomhedssyndrom. Det er her alt balladen sker.  
CAS er en samling af strategier som vi benytter til at følelsesregulere. 

CAS består af:

Når CAS aktiveres vil vi, som respons på en ubehagelig tanke, begynde at bekymre os og gruble. Vi vil have antennerne ude og monitorere for eventuelle trusler og farer. Og slutteligt måske fravælge eller udsætte ting, fordi de kan vække ubehag.

I den metakognitive terapi anses CAS som fællesnævner for alt psykisk mistrivsel. Jo mere tid vi bruger i CAS jo værre får vi det. Derfor målrettes behandlingen også mod at reducere CAS. I stedet skal vi træne en teknik som kaldes Detached Mindfulness, eller på dansk, at være afkoblet opmærksom. Detached Mindfulness er det modsatte af CAS. Når vi er afkoblet opmærksomme, så overbehandler vi ikke vores negative tanker. Vi lader dem blot passere, nøjagtigt ligesom de tusindvis af ligegyldige eller neutrale tanker, som vi har i løbet af en dag. Derved vil tanken klinge af og ubehaget vil regulere sig helt automatisk.

Behandling

Book en tid

Du kan booke en terapisession online eller kontakte os telefonisk. Find yderligere information om priser og tilskud her. 

Scroll to Top

Uforpligtende samtale

Har du brug for sparring eller tidsbestilling er du velkommen til at give mig et kald.