Hvordan behandler man angst?

Mange klienter henvender sig med spørgsmålet: hvordan behandler man angst? Når man skal behandle en angstlidelse, så er det først og fremmest vigtigt at få kortlagt hvilken type angst der er tale om. Dette sker i den indledende session, hvor psykologen samler en masse informationer og får indsigt i angstens omfang og karakter. Ved den indledende session vil psykologen særligt spørge ind til symptomer og strategier (hvad personen typisk gør når angsten rammer). Efter den indledende session starter det egentlige behandlingsforløb, som tackler de fastholdende mekanismer i angstlidelsen.

Hvad er angst?

Angst er er en følelse som er vigtig for vores overlevelse. Angstsymptomernes funktion hjælper os nemlig med at træffe nogle lynhurtige beslutninger ved, at give os et ordentligt skud adrenalin, som giver ekstra kræfter i farlige situationer.  Men når man taler om angstlidelser, så kommer angstsymptomer i ufarlige situationer. Her får hjernen så at sige trykket på alarmknappen, hvilken gør det svært at skelne mellem oplevede trusler og reelle trusler. Vores nervesystem sender nemlig nøjagtigt de samme signaler uanset om det drejer sig om oplevede eller reelle trusler. Og når vi, fra naturens side, er programmeret til at reagere på angstsignaler, så er det ganske naturligt for os at ’’gøre noget’’ når angsten rammer. 

Desværre kommer denne gøren ofte til at forværre eller vedligeholde angsten. Og af netop den årsag kommer angsten til at fylde alt for meget i vores liv. 

Angstlidelser kan tage form som:

  • Panikangst
  • Socialangst
  • Sygdomsangst/helbredsangst
  • Fobier
  • Generaliseret angst
  • Præstationsangst
  • PTSD

Symptomer på angst: 

Alt efter hvilken type angst der er tale om, så vil symptomerne variere. Symptomerne kan spænde lige fra hjertebanken, rysten, sveden, svimmelhed og anspændthed til flashbacks, mareridt, åndenød og kvalme. Der findes mange flere angstsymptomer og man behøver ikke at have dem allesammen. Læs mere om angstlidelser og symptomer her:  https://psykologhusetparadoks.dk/behandlingsomraader/behandling-af-angst

Gode råd:

Nå, men tilbage til spørgsmålet: hvordan behandler man angst? Når vi er optaget af at fjerne angsten, kommer vi desværre til at overbehandle den. Og dermed får overbehandlingen en kontraproduktiv effekt.  Det handler derfor om at huske på, at tanker og følelser er forbigående og selvregulerende, hvis vi stopper med at behandle dem. Vi skal altså øve os i, at ’’gøre ingenting’’ når angstsymptomerne rammer og vende opmærksomheden tilbage på det som vi var i gang med. Du kan læse mere om Metakognitiv terapi her:   https://psykologhusetparadoks.dk/metakognitiv-terapi/ 

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om du har angst, så er du altid velkommen til at kontakte mig.

anxiety-2019928_1920
Scroll to Top

Uforpligtende samtale

Har du brug for sparring eller tidsbestilling er du velkommen til at give mig et kald.